แจ้งข้อมูลผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง


จดหมาย


พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
ผอ.ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


สำนักงาน

ชั้น 3 อาคาร 1 ส่วนหน้า ตร. ปีกทางทิศตะวันออก ตร.
โทร. 02-205-1418 โทรสาร 02-251-4732
นายตำรวจติดตาม 08-8752-3644

e-mail

sakdajarayteam@gmail.com