ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง ตร.


  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
  • แจ้งเบาะแส
  • ผลการดำเนินการ